Airplane-On-The-Runway

Günümüzde gönderilerinizin hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan, uçak ile kargo gönderme haftalarca beklenen ve yollarda kaybolan kargo sorunlarının da önüne geçti. Uçak ile kargo gönderme hizmeti, artık 24 saat gibi kısa bir sürede kargolarınızın karşı tarafa ulaşmasını sağlıyor.
Uçak Kargo Nedir
Uçak kargo, tüm gönderilerinizi isteğiniz ve şartlarınız doğrultusunda havalimanından – havalimanına ya da adresten – adrese en güvenli ve en hızlı şekilde, kargonuza uygun uçak tipi kullanılarak gönderilmesidir. Yurtdışı nakliyeleri için vazgeçilmez bir taşıma şekli olan uçak kargo gönderme, taşımacılık sektörü için önemli bir yere sahiptir. Günümüzün en popüler ve en iyi nakliye sistemi olan uçak kargo hizmeti koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla birleşerek, çok kapsamlı bir gönderim hizmeti haline gelmiştir.

Havayoluyla taşınacak kargolar;

  • Genel Kargolar
  • Özel Kargolar
  • Tehlikeli Maddeler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

1.1. Genel Kargolar
Özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda veya canlı hayvan (özel kargo) sınıfına girmeyen kuru ve temiz kargoya “genel kargo” denir. Havayolu kargo operasyon görevlilerinin uçak tiplerini ve kargo kapasitelerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Genel kargo sınıfında olup kullanımı bakımından özel öneme sahip bulunan genel kargo yüklerinden en önemli grubu askılı tekstil ürünleri oluşturmaktadır.

1.2. Özel Kargolar
Özel kargolar, taşınması ve depolanmasında özel işlem gerektiren kargolardır. Bu kargoların taşınması için kabul, etiketleme, yükleme ve istif edilmelerinde özel bir takım kurallar uygulanması gerekir.
Gönderici sertifikaları bulunmayan özel kargolar taşınmak için kabul edilmezler. Bu sertifika iki kopya olarak düzenlenir. Birinci kopya hava konşimentosu üzerine eklenir, ikinci kopya ise çıkış istasyonu dosyasına konur. Özel kargolar için konşimento üzerindeki malın miktar ve cinsi hanesine (Nature and Quality of Goods) maddenin adı, sınıfı ve yapıştırılması gereken etiket bilgileri yazılmalıdır. Özel kargolar:  Canlı Hayvanlar  Bozulabilir Gıda Maddeleri, Islak Kargolar, Ağır Kargolar, Kıymetli Kargolar, Diplomatik Kargolar, Diğer Özel Kargolar şeklinde sınıflandırılabilir.

1.2.1. Canlı Hayvanlar
Taşınacak hayvanın kafesi “IATA Canlı Hayvan Düzenlemeleri” ne (Live Animals Regulation) uygun olarak hazırlanır. Çıkış noktasından varış noktasına kadar rezervasyonu yapılır. Yürürlükteki ambargolar dikkate alınır. Konsolide edilmez ve tek bir AWB düzenlenir.

Kafesin üzerine sırasıyla şu etiketler yapıştırılır:
*Canlı Hayvan Etiketi (Live Animals – en az bir adet)  Konumlandırma Etiketi (This Way Up – dört adet) *Sıcaklık Uyarı Etiketi (Keep Temperature – bir adet)
*Varsa besleme talimatı

Canlı hayvanın uçağa yüklenmesi Hayvan göndericinin talimatına göre beslenir. IATA Canlı Hayvan Düzenlemeleri’ne göre gönderici (Shipper’s) aşağıdaki işlemleri yapar:

*Canlı Hayvan Sertifikası (Shipper’s Certification For Live Animals) düzenler,
*İhracat / İthalat (Cites Import / Export) izin belgesini ve
*Sağlık Sertifikası (Health Certificate) temin eder.

Sevk edilecek canlı hayvanın “Charge Collect-CC (alıcının navlunu ödemesi)” kabul edilip edilmediği kontrol edilir. Ücrete esas teşkil edecek ağırlığın belirlenmesinde, hayvanın kendi ağırlığı, kafesi, varsa yiyeceği, oyuncağı ve battaniyesi vb. göz önüne alınır.

1.2.2. Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri

Bozulabilir kargoların taşınmasında şu konulara dikkat edilmesi gerekir:
Bozulabilir bitki ve gıda maddeleri, yükseklik, ısı ve basınç gibi değişiklikler veya gecikme sonucunda bozulabilecek ve çürüyebilecek kargolardır. “Çok Önemli Kargo” (Very Important Cargo – VIC) olarak işlem görürler.

*Kargonun gideceği ülkede bu tür kargo için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı kontrol edilmelidir. *Havayolu taşıyıcısının bu tür kargo için herhangi bir kısıtlamasının bulunup bulunmadığı incelenmelidir. *Kargo ambalajı çıkıştan varışa kadar bozulmadan gidebilecek sağlamlıkta ve uygunlukta olmalıdır.
*Karışık kargo içerisinde bozulabilir kargo varsa bu tür kargolar kabul edilmemelidir.
*Navlun bedeli peşin ödenmelidir.

Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda bozulabilir bitki ve gıda maddelerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:  Çiçek, Meyve ve sebzeler, Yumurta, Yenilebilen maddeler, Taze balık, donmuş balık, Etler

1.2.2.1. Çiçekler
Çiçekler ısı ve iklim farklılıklarından dolayı bozulabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple bozulabilir kargo olarak işlem görürler. Ayrıca buharlaşma olabileceğinden ıslak kargo olarak da işlem görürler. Çiçeklerin sevkiyatında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır:

*Çiçekler karton kutu ve sepet içerisinde sevk edilmelidir.
*Paketler birbiri üstüne istifleneceği için çiçeklere zarar vermeyecek şekilde dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
*Ambalaj üzerinde çiçeklerin hava almasını sağlayacak delikler olmalıdır.
*Çiçek ambalajı üzerinde konumlandırma ‘This Way Up’ etiketi olmalıdır.
*Çiçekler, sebze ve meyveler ile bir arada yüklenmemelidir. Meyve sebzeler etilen gazı çıkardıklarından çiçekleri olumsuz etkilerler. Bu sebeple ayrı bölümlere yüklenmelidirler.
*Çiçeklerin üzeri naylon örtü ve benzeri malzeme ile kapatılmamalı, paketlerin üzerine ağır parçalar konulmamalı, hava sirkülasyonunun sağlanması için uygun aralıklar bırakılmalıdır.

1.2.2.2. Sebze ve Meyve
Bozulabilme ve çürüyebilme özelliklerinden dolayı ‘Bozulabilir Kargo’, sıvı salgılayabilme veya nem oluşturabilme özelliklerinden dolayı da ‘Islak Kargo’ olarak işlem görürler.
Her iki türde kargo olarak işlem gören sebze ve meyvelerin ambalajlanması sırasında aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

*Ambalaj üzerine konumlandırma (This Way Up) etiketi ile bozulabilir (Perishable) etiketi yapıştırılmalıdır.
* Meyve ve sebzeler cinslerine göre tahta kutu, karton kutu, tepsi veya sepet gibi ambalajlar içerisinde sevk edilmelidir. Ambalajlar istiflenmeye, sevk edilecek sebze ve meyvenin cinsine uygun olmalıdır.
* Paketler birbiri üstüne istifleneceği için dayanıklı olmalıdır.
*Ambalaj üzerinde meyve ve sebzelerin hava almasını sağlayacak delikler olmalıdır.
*Sebze ve meyvelerin taşınması sırasında kuru buz kullanılacaksa DGR kurallarına göre yapılmalıdır.
*Ara taşıma noktası varsa ve varış noktası ile ilgili taşıma ve ülke kısıtlamalarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Göndericiden bitki sağlık sertifikası istenmelidir

1.2.2.3. Yumurta Taşınması
Yumurtalar çok önemli kargo olarak işlem gören kargolardır. Yumurtaların havayolu ile taşınmasında önemli hususlar şunlardır:

*Taşınacak yumurtanın kuluçkalık veya yiyecek için kullanılacağı gönderen tarafından belirtilmelidir
*Her bir yumurta için yuvaları olan sağlam ambalajda kabul edilmeli, ambalajlar istiflenmeye uygun olmalıdır.
*Bu kargolar konsolide edilmez, ayrıca hava konşimentosu (AWB) düzenlenir.
*Ambalaj üzerine ‘This Way Up’, ‘Perishable’, ‘Fragile’ (kırılabilir) etiketi ile ‘Keep Temperature’ etiketi yapıştırılır.
*Bilgi sağlık sertifikası gönderici tarafından temin edilir.
*Yiyecek yumurtalar kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
*Kuluçkalık yumurtalar için taşıma süresi göndericiden alınacak bilgiye göre belirlenmeli, uygun ısı +10 ila +15 0C arasında olmalıdır.

1.2.2.4. Yenebilen Maddeler
Yiyecek maddeleri, ısıdan dolayı ‘Bozulabilir Kargo’, buharlaşma yapabileceğinden ‘Islak Kargo’ özelliği göstermektedir. Yenebilen maddelerin taşınmasındaki özellikler şunlardır:

*Dış paketi, suyu sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
*Paketler birbiri üzerinde istifleneceği için dayanıklı olmalıdır.
*Ezilip hasar görebilecek olan yenebilen maddelerin hasar görmemesi için ULD yüklemelerinde üst kısımlara yerleştirilmesi ve paketler üzerine ağır parçalar konulmaması gerekir

1.2.2.5. Taze Balık
Taze balık hem ıslak hem de bozulabilir kargo özelliği göstermektedir. Taze balıkların sevkiyatında göz önüne alınması gereken hususlar şunlardır:

*Dış paketin suyu sızdırmayacak özellikte tahta, plastik veya oluklu karton kutu olması, ambalajın içerisi de mutlaka balıkların tamamını örtecek büyüklükte naylonla kaplanmalıdır.
*Buz küpleri sağlam bir torbaya konulup, ağzı sıkıca bağlanarak taze balıkla birlikte bir torbaya konulmuş ve torbanın içerisindeki hava boşaltılarak ağzı lastikle bağlanmış olmalıdır. (Buz küpleri torbaya konulmadan doğrudan taze balıkların içerisindeki torbaya konularak da paketlenebilir)
*Torba dış paketin içine konulup, kutu içerisindeki naylon örtü üst üste gelecek şekilde kapatılmış ve kutunun ağzı bantlanmış olmalıdır.
*Paketler birbiri üstüne istifleneceğinden dayanıklı olmalıdır.
*Isının +5 0C’yi geçmemesi gerekliliği unutulmamalıdır. Ambalaj üzerine ‘This Way Up’ ve ‘perishable’ işaretleri konulmalıdır.

1.2.2.6. Etlerin Taşınması
Bozulabilir kargolardan biri olan etlerin sevkiyatında dikkat edilecek konular şunlardır:

*Etler, hijyenik ve su geçirmez bezlere sarılmış olmalıdır.
*Isı derecesi taze etler için (0 ile +5 0C), donmuş etler için ise (-12 0C) derecenin altında olmalıdır. Bu derecelere ulaşılması gerekiyorsa etin üzerine kuru buz konulmalıdır. Kuru buz miktarının tespitinde IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.
*Dökme et yüklemelerinde kompartıman üzerine naylon serilmeli, et yüklendikten sonra etin tamamı naylonla örtülmeli ve bantlanmalıdır.
* Et palet veya konteynerlerinde yüklemeden önce konteyner tabanına naylon örtü serilmeli, yüklendikten sonra naylon etlerin üzerini kaplayacak şekilde örtülmelidir.
*Paketlerin üzerine ‘Perishable’ ve ‘Keep Temperature’ etiketleri yapıştırılmalıdır.

1.2.3. Islak Kargolar
Sıvı ihtiva eden veya IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri kapsamına girmeyen ancak tabiatı itibarıyla sıvı üretebilen kargolardır. Islak kargoların sevkiyatında uyulması gereken önemli hususlar şunlardır:

*En fazla istif adetine göre üst üste istiflenmelidir.
*Kargonun gideceği ülkede bu kargo için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Taşıyıcının bu kargo için herhangi bir kısıtlamasının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Kargo içerisindeki maddelerin akmasını önleyecek nitelikte, IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri’ne uygun olmalıdır.
*Konulduğu kaplar ‘su sızdırmaz konteyner’ olmalıdır.
*Karışık yükler içerisinde ‘ıslak kargo’ sınıfına giren yük varsa kabul edilmemelidir.
*Kargo üzerine ‘This Way Up’ işareti konulmalıdır.

Su geçirmez kaplara konulmuş sıvılar, buz küpleri, paketlenmiş balıklar, kabuklu su ürünleri, ham deri ve canlı hayvanlar, taze et, dondurulmuş tüm besinler, ıslatılmış taze çiçek ve sebzeler, yumuşak meyveler ile gerisinde ıslaklık ve nem bırakan bütün maddeler ıslak kargo grubuna girerler.

1.2.4. Ağır Kargolar
Ağır kargoların taşınması ile ilgili özellikler şunlardır:

*Kargonun gideceği ülkede bu kargo için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Kargo için bir kısıtlama olup olmadığı incelenmelidir.
*Transfer ve varış noktalarında yükleme boşaltma araç ve gereçlerinin varlığı ile kapasiteleri IATA Kuralları kitabından kontrol edilmelidir.
*Kargonun navlun bedeli peşin ödenmelidir.
*300 kilogramı geçen kargolar konteynere konulmamalıdır.
*Dökme (Bulk) kargoların, yükleme, uçak kapı ölçüleri pozisyonu ve ağırlığı mutlaka belirtilmelidir.

Parça başı ağırlığı 150 kilogramı aşan kargolar, havayolu taşımacılığında ‘Ağır Kargo’ olarak adlandırılmakta ve buna göre işlem yapılmaktadır.

Ağır kargolar;

*Açıkta gönderilen makine aksamı,
*Otomobil
*Uçak motoru
*Borular
*Kablo makaraları bu gruba giren kargolardır.

1.2.4.1. Açıkta Gönderilen Makine Aksamı

*Makine aksamının kaldırılması için belirli yerlerinden tutulması gerekiyorsa, bu yerlerin aksam üzerinde belirtilmiş olması gerekir.
*Kargonun ağırlık merkezi belirtilmelidir.
*Dik yüklenmesi gereken kargoların üzerinde ‘This Way Up’ etiketi olmalıdır.

1.2.4.2. Otomobil Taşınması

Ağır kargo olarak işlem gören otomobil, diğer ağır kargolara göre ilave bazı nitelikler taşımaktadır. Bunlar:

*DGR kurallarına göre yakıt deposu boş olmalı, akü dik ve yuvasından çıkmayacak şekilde sağlamlaştırılırsa üzerinde bırakılabilir.
*Aracın el freni çekili olmalıdır. Arabanın anahtarı üzerinde bırakılmalıdır.
*Bağlamada arabanın boyasına zarar verilmemesi için göndericiden arabanın hareket etmeyen yani sabit aksamları öğrenilerek taşıyıcıya bildirilmelidir.

1.2.5. Kıymetli Kargolar
Kıymetli kargonun sevkiyatında dikkat edilecek konular şunlardır:

*Kargonun gideceği ülkede bu tür kargo için herhangi bir kısıtlama olup olmadığı kontrol edilmelidir. *Taşıyıcının bu cins kargonun taşınmasında bir kısıtlamasının olup olmadığı belirlenmelidir.
*Karışık kargo içerisinde kıymetli kargo varsa kabul edilmemelidir. Bu tip kargolar konsolide edilmez tek başına AWB düzenlenir.
*Kargonun üzerinde kargonun kıymetli olduğuna dair herhangi bir işaret ve etiket olmamalıdır. Normal kargo etiketleri yapıştırılmalıdır.
*Konşimento üzerindeki ‘Handling Information’ bölümüne kargonun ambalaj türü, ebatları, rengi ve her bir parçanın ağırlık bilgisi yazılmalıdır.
*Kargonun her parçası üzerine alıcı, gönderici bilgileri, varış yeri, parça toplamı ve ağırlığı, transfer ise transfer istasyonu açıkça belirtilmelidir.
*Sevkiyatlarda işlemleri öncelikli olarak yapılmalıdır.
*Kıymetli kargolarda kullanılan ambalajda meydana gelebilecek herhangi bir hasar, anında fark edilecek cinsten olmalıdır.

Bir kilogramının değeri 1000 USD ve üzerinde olan kargolar ile ismen tanımları yapılmış altın, elmas, platin, yasal para ve hisse senetleri gibi kıymetler ile talimat mektubu ekindeki diplomatik postalar ‘kıymetli kargo’ olarak değerlendirilir.

1.2.6. Diplomatik Kargolar
Diplomatik kargoların sevkiyatında önemli hususlar şunlardır:

*Kargoların üzerindeki mühür kontrol edilmelidir.
*Dış görünüşleri yönünden kargolar kontrol edilmeli, hasar durumunda kabul edilmemelidir.
*Konşimento üzerinde ‘Mal Cinsi’ hanesine kargonun diplomatik olduğu belirtilmelidir.
*Karışık kargo içerisinde diplomatik kargo varsa kabul edilmemelidir.
Kargolarınız Uçak Kargo ile nasıl gönderilir?
Uçak kargo servisi ile kargo gönderme süreci; uzman firmalara telefon ederek ya da form doldurarak kargo müracaatınız yapıldıktan sonra başlar. Dilerseniz kapınızdan alınan kargonuz, en kısa süre içinde yurtdışındaki teslim edilecek adrese ulaştırılır. Uzman uçak kargo firmaları 150 kg üstünde olan kargolarınızın, varış noktasında ki gümrük aşamasında da deneyimli ekibiyle alıcıya ve sizlere destek olur. Çok hassasiyet gerektiren taşımalarda dahi, sizlere en iyi hizmeti sunan uçak kargo firmaları ; tehlikeli madde, değerli kargo, canlı hayvan taşımacılığı, bozulabilir kargo, soğuk zincir ve cenaze taşımacılığı gibi pek çok alanda uçak ile kargo gönderimlerinizde sizin yanınızdadır
Fiyat Belirleme
Uçak ile kargo göndermede fiyat teslimat türüne, gönderilerinizin cinsine, ağırlığına, gideceği ülkeye ve gidiş aciliyetine göre değişiklik gösterebilir. .

SİZ MESAJINIZI BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM.

[contact-form-7 404 "Not Found"]